अनमीको दरबन्दी दर्ता सम्बन्धि सामान्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई परिपत्र ! (पत्र सहित)

स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा जारी गरिएको २०७५/०९/२९ को दरबन्दीमा अनमि पदको दरबन्दी सम्बन्धि ब्यबस्था नभएको र सोही ब्यबस्थापन तथा संसोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिति २०७५/१२/१५ मा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य चौकीहरुको अनमी पदको दरबन्दी संसोधन गरि सोही मितिमा संसोधन भएको पद निजामती किताबखाना मा समेत दर्ता भैसकेको जानकारी संघीय मामिलाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई एक परिपत्र गरि जानकारी सहित दर्ता भएको दरबन्दी पनि साथै पठाएको छ !

दरबन्दीको पुर्ण पाठ आउन बाकी !

हेरौं सामान्यले गरेको परिपत्र :

mofaga to mohp
mofaga to mohp