अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यन्वयन २०७७
PDF फायलको कार्यविधि सहित

  • स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने न्युनतम सेवा मापदण्डका सुशाशन तथा ब्यबस्थापन , उपचारात्मक सेवा ब्यबस्थापन र अस्पताल सहयोग सेवा गरि मुख्य तिन पक्ष रहेका छन् र अस्पताल तथा न्युनतम.  मापदण्ड सेवा लागु भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुले उपरोक्त तिन वटै पक्षमा रहेर समग्र अस्पतालको कार्यलाई केन्द्रित गर्नु पर्छ ।

    न्युनतम सेवा मापदण्ड अनुसार कार्य गर्न सकिएमा अस्पतालको सुधार हुने , सेवा प्रभावकारी हुने र स्वास्थ्य सेवाका सूचकांक हरु माथि उकास्न सकिने हुनाले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यन्वयन २०७७ तयार गरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागु गरेको छ /

    हेरौ कार्यविधि :

    BPH child health Corona Virus CoVID-19 FCHV Health Career health loksewa health news Health Notices health opportunities Health Vacancies Immunization Loksewa Aayog MoHP MoHP Circular NHRC NIP Public Health Programme TB Control Programme WHO अध्यादेश कर्मचारी समायोजन कार्यविधि कोभिड-१९ कोभिड१९ कोरोना खोप कोरोना भाईरस खोप सेवा चिकित्सक जोखिम भत्ता नेपाल सरकार परिपत्र फर्म फर्म्याट बाल स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्तर बृद्दी स्थानीय तह स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्यकर्मीको कलम स्वास्थ्य निर्देशिका स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य समायोजन स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सेवा बिभाग

    पिडिएफ फायल डाउनलोड गर्न यहा क्लिक गर्नुहोस /