एक वडा एक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण सम्बन्धि स्वास्थ्य म. को परिपत्र (नया बन्ने भवनको पूर्ण लिस्ट)

  • एक वडा एक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण सम्बन्धि स्वास्थ्य म. को परिपत्र (नया बन्ने भवनको पूर्ण लिस्ट)

    हेरौ मन्त्रालयको परिपत्र :

    अब बन्ने देशै भरिका स्वास्थ्य संस्थाहरु, तेस्को विवरण र कुन जिल्लाको कुन स्थानीय तहमा कुन स्वास्थ्य संस्था हेर्न तलको फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :
    [embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/11/डाउनलोड.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]