कहाँ कहाँ छन नेपालमा कोरोनाका अस्पताल तथा कोभिड-१९ क्लिनिकहरु ? पूर्ण बिवरण समेटिएको /

  • हेरौ नेपालमा हाल उपलब्ध कोरोनाका अस्पतालहरुको बिवरण :

    कोभिड लेबल ३ अस्पतालहरु:

    कोभिड लेबल २ अस्पतालहरु :

    कोभिड लेबल १ अस्पतालहरु :

    कोभिड क्लिनिक संचालन गर्ने अस्पतालहरुको बिवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /