कहाँ कहाँ छन नेपालमा कोरोनाका अस्पताल तथा कोभिड-१९ क्लिनिकहरु ? पूर्ण बिवरण समेटिएको /

जानी राखे राम्रो स्वास्थ्यमा अहिले स्वास्थ्यमा नेपाल सरकारका सूचना तथा जानकारीहरु

हेरौ नेपालमा हाल उपलब्ध कोरोनाका अस्पतालहरुको बिवरण :

कोभिड लेबल ३ अस्पतालहरु:

कोभिड लेबल २ अस्पतालहरु :

 

कोभिड लेबल १ अस्पतालहरु :

 

कोभिड क्लिनिक संचालन गर्ने अस्पतालहरुको बिवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /

 

 

कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया छाड्नुहोस /