केश अनुसन्धान तथा कन्ट्याक्ट खोज पड्ताल(CICT) तालिम सहभागी हाते पुस्तिका २०७७ -NHTC

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र द्वारा तयार पारि लागु गरिएको कोभिड-१९ महामारीमा संक्रमित पछी अन्य व्यक्तिहरुको पहिचानका लागि उपयोगी तालिममा सहाभागी द्वारा प्रयोग हुने केश अनुसन्धान तथा कन्ट्याक्ट खोज पड्ताल(CICT) तालिम सहभागी हाते पुस्तिका २०७७ /

के के छन् यस भित्र :

हाईलाईट्स :

पुरा पुस्तिका डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /