कोभिड अबधि भर कर्मचारीलाई रमना नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५ बुधे निर्देशन /

  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७७/०७/२८ गते सचिव स्तरको निर्णय गर्दै स्वास्थ्यको समायोजन भएका तथा अन्य कामकाजमा खटिएका कर्मचारीहरु लाई रमना तथा तलब भत्ता दिने सम्बन्धि ५ बुधे निर्णय गर्दै सबै स्थानीय तह तथा मुख्य मन्त्रि तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालयलाई परिपत्र गरेकोछ /

    हेरौ मन्त्रालयको पत्र तथा ५ बुधे निर्णयहरु :