कोभिड-१९ का बिरामीहरुको उपचारमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुको ब्यबस्थापन सम्बन्धि मार्ग निर्देशन २०७७

डाउनलोड योजना/नितिहरू/निर्देशिका स्वास्थ्य निर्देशिकाहरु

हेरौ ,कोभिड-१९ का बिरामीहरुको उपचारमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुको ब्यबस्थापन सम्बन्धि मार्गनिर्देशन- २०७७ /

पिडिएफ फाईल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /

कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया छाड्नुहोस /