कोभिड-१९ का बिरामीहरुको उपचारमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुको ब्यबस्थापन सम्बन्धि मार्ग निर्देशन २०७७

  • हेरौ ,कोभिड-१९ का बिरामीहरुको उपचारमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुको ब्यबस्थापन सम्बन्धि मार्गनिर्देशन- २०७७ /

    पिडिएफ फाईल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /