कोभिड-१९ बातावरणीय तथा सामाजिक ब्यबस्थापन रुपरेखा (ESMF) को सारांश बिवरण /
४२ पेजको आयोजानाको बिस्तृत खाका सार्वजनिक

  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालयले बिभिन्न सरोकारवाला निकायहरु संगको सहकारी तथा बिश्व ब्यापोई माहामारीको रुपमा रहेको कोभिड-१९ महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणका लाइ नेपाल कोभिड-१९ आपतकालीन प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुधार पुर्व तयारी आयोजना २०७७(Nepal COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project) तय गरि सार्वजनिक गरेको छ /

    ४२ पेजको आयोजानाको बिस्तृत खाका सार्वजनिक गर्दै मन्त्रलयले संलग्न बिषय सार्वजनिक गरेकोछ /

    नेपाल कोभिड-१९ आपतकालीन प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुधार पुर्व तयारी आयोजना २०७७ पूर्ण पाठ अध्ययन गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /

    त्यस्तै कोभिड-१९ बातावरणीय तथा सामाजिक ब्यबस्थापन रुपरेखा (ESMF) को सारांश बिवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ जुन तल राखिएको छ :

    PDF फायल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस / श्रोत : स्वास्थ्य मन्त्रालय