कोभिड-१९ सम्बन्धि CICT अभिमुखीकरण तथा सम्पर्क पहिचान सम्बन्धि प्रस्तुतिकरण

 • सम्पर्क पहिचान के हो?

  • कोभिड १९ संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका प्रत्येक व्यक्ति पत्ता लगाउने कार्य नै सम्पर्क पहिचान हो ।
  • यसरी सम्पर्कमा आएका प्रत्येक व्यक्तिहरुलाई कम्तिमा १४ दिन सक्रिय फलो अप र ७ दिन निस्कृय फलो अप गरी जम्मा २१ दिनसम्म फलो अप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • यस बिचमा लक्षण देखा परेमा वा संक्रमणको उच्च संभावना देखिएमा तुरुन्त आइसोलेट गरि टेष्ट र उपचार प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • १ मात्र केश पहिचान हुन छुटेमा पनि समुदायमा महामारी फैलन सक्छ ।

  सम्पर्क पहिचानको उद्देश्य :

  • कोभिड – १९ संक्रमणको संभावित स्रोत र कारण पत्ता लगाउने ।
  • कोभिड १९ संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्क व्यक्ति तुरुन्त पत्ता लगाउने ।
  • सम्पर्क व्यक्तिहरुमा लक्षणहरु देखिएमा तत्काल आइसोलेशन र उपचारको लागि प्रेषण गर्ने ।
  • सम्पर्क व्यक्तिबाट अन्यमा संक्रमण सार्नबाट रोक्ने ।

  औचित्य :

  • संक्रमित समयमै पत्ता लगाउन
  • संक्रमणको स्रोत र कारण पत्ता लगाउन उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन गर्न
  • संभावित संक्रमणको जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान र निगरानी गर्न र त्यस्ता व्यक्तिहरुमा संक्रमण भए नभएको यकिन गर्न।
  • कोभिड १९ जस्ता अति संक्रामक रोगहरुको संक्रमण चक्र बिच्छेद गर्न ।
  • १ जना मात्र संक्रमित छुटेमा पनि महामारी हुन सक्ने

  परिभाषा :
  शंकास्पद व्यक्ति(Suspected Case):

  • ज्वरो (१००.F भन्दा बढी) वा खोकि वा श्वासप्रश्वासमा समस्या आएको

  • कोभिड १९ को स्थानीय संक्रमण पुष्टि भएको स्थानमा बसोबास भएको वा त्यस्तो स्थानको यात्रा गरी फर्किएको

  वा

  • कोभिड १९ का सम्भावित वा शंकास्पद वा संक्रमण निश्चित भएका ब्यक्तिहरुसँग निकट सम्पर्कमा रहेको

  वा

  • अस्पतालमा भर्ना गर्न आवश्यक भएको तर कोभिड १९ संक्रमण बाहेक भर्ना हुनाको अन्य कारण पुष्टि हुन नसकेको

  संभावित संक्रमित(Probable Case) :

  कोभिड १९ का लागि नमुना परिक्षणको नतिजाको निश्कर्ष आइनसकेको

                                                                         वा

  कोभिड १९ स्क्रिनिंगबाट शंकास्पद संक्रमित भन्ने पहिचान भएको तर कोभिड १९ नै हो भन्ने यकिन भइनसकेको

  संक्रमण सुनिश्चित भएको(Confirmed Case) :

   क्लिनिकल लक्षण तथा चिन्हहरु भए वा नभएता पनि प्रयोगशालाबाट संक्रमण पुष्टि भएका ब्यक्तिहरु

  संक्रमितको निकट सम्पर्कमा रहेको व्यक्ति( Close Contact) :

  सम्भावित संक्रमित वा संक्रमण सुनिश्चित भएको ब्यक्तिसँग लक्षण देखिएको दिन भन्दा २ दिन पहिले वा लक्षण देखिएपछिका १४ दिन सम्ममा देहाय बमोजिम कुनै पनि प्रकारको सम्पर्कमा आएका ब्यक्तिहरु:

  • १.नीजसँग १ मिटर वा सो भन्दा नजिकैको दुरीमा १५ मिनेट वा सो भन्दा बढी समय ब्यतित गरेको
  • २. नीजसँग प्रत्यक्ष शारीरिक संसर्गमा आएको
  • ३. ब्यक्तिगत सुरक्षण सामाग्री PPE बीना नै निजलाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्य स्याहार तथा हेरचाह गरेको
  • ४. हवाइजहाजमा यात्रा गर्दा नीज बसेको सिटभन्दा दुई सिट अघि, पछि, दायाँ वा बायाँ रहेका अन्य सिटमा बसी यात्रा गरेको /

  क्रमशः