कोरोना भाईरस (COVID-19) मा प्रयोग हुने Contact Tracing र Reporting फारमहरू !

  • ईपिडीमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा द्वारा जारि गरिएको देशै भरिका स्वास्थ्य संस्थाहरु तथा अस्पाताल लगायतले कोरोना भाईरस को Contact Tracing र Reporting गर्दा अनिबार्य प्रयोग गर्ने फारमहरू :

    Contact Tracing Forms_nCoV :

    Download PDF Contact Tracing Forms_nCoV 

    Reporting Form for nCoV:

    Download PDF Reporting Form for nCoV