कोरोना रोकथामलाई प्राथामिकतामा राखी स्थानीय तहलाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न परिपत्र /

सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आब २०७७/०७८ मा स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा मा कोभिड-१९ महानारीको नियन्त्रणलाई प्राथामिकतामा राखी बजेट तर्जुमा गर्न नमुना ढाचा बनाई सबै गाउँपालिका/नगरपालिका लाई परिपत्र गरेको छ /

हेरौ परिपत्र सहित ढाचा :