चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाला लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाईन आवेदन फाराम भर्ने सूचना
पाठ्यक्रम समाबेश गरिएको

  • चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाला लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाईन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धि परिक्षा निर्देशनालय सानोठिमी भक्तपुर २०७८ बैशाख १२ सम्म लाई सार्वजनिक सूचना

    Syllabus for Undergraduate Common Entrance Examination (2020)