ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी रणनीति बन्दै-नौ बुँदे सम्झौता /
रणनीति तयार गर्ने समावधि तीन महिनाको तय गरिएको छ।

 • ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रुपमा उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ रणनीति बनाउने भएको छ। जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ नागरिक) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशका २०७७ ल्याइसकेपछि मन्त्रालयले रणनीति निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको हो।

  मन्त्रालयले रणनीतिको मस्यौदा तयार पार्न ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डा रमेश कँडेलसँग नौ बुँदे सम्झौता गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी रणनीतिको मस्यौदा तयार गर्ने सम्बन्धमा नौ बुँदे सम्झौता भएको हो।

  उक्त सम्झौता सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८३ क अनुसार उच्चस्तरको विशेषज्ञता आवश्यक परेकाले योग्यताका आधारमा छनौट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रणनीति तयार गर्ने समावधि तीन महिनाको तय गरिएको छ।

  रणनीति तयार गर्ने क्रममा सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा सम्पादन हुँदै आएका कार्य, कार्यपद्धति तथा कार्य प्रक्रिया अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र ग्याप पत्ता लगाउने मन्त्रालय र डा कँडेलबीच सम्झौता भएको छ।

  सम्झौता अनुसार रणनीति तयार गर्दा नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा संविधान, नीति, ऐन, नियम, पन्ध्रौं योजना, दीगो विकास लक्ष्य लगायत सान्दर्भिक विषयहरु सेमत उल्लेख गरी संघीय संरचना अनुसार उपयुक्त प्रणाली बारे उल्लेख गर्ने, एकिकृत वा समन्वयात्मक रुपमा संचालन गर्दा अन्य कार्यक्रमहरु बीचको तुलनात्मक लागत र लाभ विश्लेषण, संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच तादाम्यता हुने गरी तयार गर्नुपर्नेछ।

  यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा सुधारको लागि सुझाव पेश गर्दा सोको कार्यान्वयनको योजना तयार गर्ने, रणनीति तयार गर्ने क्रममा स्थलगत अध्ययन तथा सरोकारवाला पक्षसँग सघन अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने, आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र सकेसम्म छिमेकी मुलुकहरुको अभ्यास र अनुभवको समेत अध्ययन गरी गर्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। 

  No photo description available.

  Source : S. Khabar