दीर्घरोगि, गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोभिड-१९ को उपचारमा खटाउन मन्त्रालयको जरुरी सूचना !

  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अत्यन्तै जरुरी सुचना :