देश कै त्यस्तो पालिका जस्ले दियो स्वास्थ्यकर्मी लाई ७०% भत्ता /(पत्र सहित)
खाईपाई आएको तलबको ७०% भत्ता दिने

  • बागमती प्रदेशको, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका ले कोभिड-१९ को महामारीको समयमा खटिने कर्मचारी तथा पालिका भित्र कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मासिक खाईपाई आएको तलबको ७०% भत्ता दिने निर्णय गरेको छ /

    साथै गाउँ कार्यपालिकाले कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएका कर्मचारीहरुको मृत्यु भएमा एक्मुष्ठ पांच लाख रकम दिनुका साथै निजका सन्तानलाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क उपलब्ध गराउने सेमत जानकारी दिएकोछ /

    यस महामारीको अबस्थामा देशका धेरै स्थानीय तहमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु उच्च मुल्यांकन नगरिएको जोखिम भत्ता नदिएको गुनासो आईरहेको बेला सुनकोशी गापाले भने नेपालकै ५०% भन्दा बढी जोखिम भत्ता दिने स्थानीय तहमा स्थापित गरेको छ /

    थप जानकारीका लागि हेरौ गापाको पत्र :