नेपालमा महामारी/प्रकोप नियन्त्रण तालीम प्राप्त जनशक्ति हरुको बिवरण (७७ जिल्ला भरिको पूर्ण बिवरण)

हेरौ नेपाल अधिराज्य भरिका ७७ वटा जिल्ला स्थितका माहामारी तथा प्रकोप नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आब २०७५-०७६ मा तालिम दिई उत्पादन गरेका जनशक्तिहरुको बिवरण सम्पर्क न सहित /