नेपाल जनस्वास्थ्य संघको बिधान २०४७ ( पछिल्लो संसोधन २०७१ सहित)

नेपाल जनस्वास्थ्य संघ नेपाल भरिका जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनस्वास्थ्यकर्मीहरु को छाता संगठन हो / यस संघले सबै जनस्वास्थ्य ब्यबसाहीलाई संगठित गरि पेशागत हक-हितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै यसको दिगो बिकास र बिस्तार गर्न तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि सरकारी एवं गैर सरकारी निकायहरुलाई आबश्यकता अनुसार जनस्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा संग सम्बन्धित नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन,मुल्यांकन तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यहरुमा सल्लाह-सुझाव र सहयोग प्रदान गर्न “नेपाल जनस्वास्थ्य संघ ” नामक एक संगठित स्वाशित र गैर राजनीतिक संस्थाको स्थापना भएको हो /
थप तथा पूर्ण बिधानको लागि तल हेर्नुहोस :