परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनिती २०६८

 • नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय ले परिवार नियोजन कार्यक्रमको परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनिती २०६८
  यस भित्र के के छन ?

  1. बर्तमान स्थिति
  2. समस्या र चुनौती
  3. कार्यनीतिको आबश्यकता
  4. दीर्घकालीन उदेश्य तथा लक्ष्यहरु
  5. नीतिहरु
  6. कार्यनीतिहरु
  7. संस्थागत बय्बस्थाहरु
  8. आर्थिक पक्षहरु
  9. आदि

  हेरौ परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनिती २०६८ को पूर्ण पाठ :
  [embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/10/Pariwarniyojan-Sewako-rastriya-karyaniti-2068-May-15-2012.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]