प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको राजिनामा/अनिवार्य अवकाश सम्बन्धि जानकारी

नेपाल सरकार (माननीय संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७६।०५।०९ मा भएकाे प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायाेजन भएका कर्मचारीहरूकाे राजिनामा/अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी परिपत्र भएकोछ ।