भेरो सेल खोप प्रयोग तथा संचालन सम्बन्धि अन्तरिम मार्गदर्शन २०७८
मार्गदर्शनको पूर्ण पाठ समेटिएको

 • स्वास्थ्य सेवा बिभाग, परिवार कल्याण महाशाखाले नेपाल मा संचालन भै रहेको कोभिड-१९ बिरुद्दको खोप अभियानका लागि केहि परिमार्जन सहित “भेरो सेल खोप प्रयोग तथा संचालन सम्बन्धि अन्तरिम मार्गदर्शन २०७८” २०७८ जेष्ठ २३ गते सार्वजनिक गरेको छ /

  उक्त अन्तरिम मार्गदर्शन अनुसार तपशिलका बुदालाई समाबेश गरिएको छ /

  • खोप सम्बन्धि आधिकारिक परिचय
  • भण्डारण ए ढुवानी गर्दा कायम गर्नुपर्ने तापक्रम
  • खोपको प्रयोग
  • खोप लिन हुने अवस्था
  • खोप दिन नहुने अवस्था
  • बिशेष निगरानीमा खोप दिन सकिने अबस्था
  • खोप दिए पछी हुन्सक्ने अवान्छित घटनाहरु
  • अवान्छित घटनाको ब्यबस्थापन

  हेरौ मार्गदर्शनको पूर्ण पाठ :

  श्रोत : स्वास्थ्य सेवा बिभाग