• मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.
  • कमलादि, काठमाणडाैं
  • सम्पादक : शिव सिल्वाल
  • नेपाल फाेन : 12345678
  • E-mails : info@gmail.com