संघ-प्रदेश र स्थानीय तहमा संचालन हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धि बिकास कार्यक्रमको बार्षिक बजेट २०७७-०७८

  • संघ-प्रदेश र स्थानीय तहमा संचालन हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धि बिकास कार्यक्रमको बार्षिक बजेट २०७७-०७८

    स्वास्थ्यको आब २०७७-०७८ को बजेट सारांश :

    के के छन् यस भित्र :

    हेरौ केहि महत्वपूर्ण पक्षहरु :

    पुरा बिवरण हर्न वा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /