समायोजन संशोधन, सरुवा, पदस्थापना तथा काज सम्बन्धि काम स्थगित सम्बन्धि सामान्यको जरुरी सूचना /

मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य भै रहेको हुँदा मिति २०७६/०८/०८ देखि अर्को व्यवस्था नभए सम्म समायोजन संशोधन, सरुवा, पदस्थापना तथा काज सम्बन्धि काम स्थगित गरिएकोले सो सम्बन्धि विषयमा निवेदन दिन आवश्यक भए निवेदन दर्ता गरी/गराई सम्बन्धित कार्यालय मै सेवारत रहनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
थप तथा पूर्ण जानकारीका लागी हेरौ मन्त्रालयको पत्र :