सामान्य मन्त्रालयको परिपत्र : समायोजन भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई कारवाही /(परिपत्र सहित)

समायोजन भएको निकायमा हाजिर हुन पठाउने सम्बन्धमा । (राष्ट्रपतिको कार्यालय, उप राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालय / केन्द्र / सचिबालय / आयोग / प्राधिकरण (सबै))

हेरौ सम्मानी प्रशासन् मन्त्रालयको सूचना जस्ताको तस्तै :