स्वास्थ्य-चौकी बाट उपलब्ध हुने सेवाहरु समेटिएको स्वास्थ्यचौकीको-नागरिक बडापत्र(नमुना )

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय द्वारा जारि गरि स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकीहरु बाट प्रदान गरिने बिभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरु सम्मेलित स्वास्थ्य चौकीको नागरिक वडापत्र सिद्दिचरण नगरपालिका बाट साभार गरि नमुनाको रुपमा यहाँ उपलब्ध गराईएको छ /
यदि कुनै स्थानीय सरकारले कुनै निश्चित सेवा सुबिधा जुन नेपाल सरकारले तोके भन्दा बाहिर जुन स्थानीय सरकारले आफ्नो निकायमा आबश्यक ठानी कार्यपालिका बाट निर्णय सहित लागु गरेमा स्थानीय तह अनुसार फरक सेवा तथा समयहरु हुनसक्नेछन /
हेरौ स्वास्थ्य चौकीको वडापत्र- नमुना

Click Here To Download PDF File.