स्वास्थ्य ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली अभिलेख तथा प्रतिबेदन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५

 • कुनै पनि संस्था जीवन्त रहन ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली आबश्यक पर्दछ / सूचना प्राणाली बाट पाप्त सूचनाले स्वास्थ्य संस्थाको कुशल ब्यबस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ/ गुणस्तरीय सूचना पाप्त गरि स्वास्थ्य संस्थाहरुको बय्बस्थापन प्रवाह्कारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंखय मन्त्रालयले आब २०५१/०५२ देखि एकीकृत स्वास्थ्य बय्बस्थापन सूचना प्रणाली (Health Management Information System-HMIS) लागु गरेको हो /
  यस अघि बिभिन्न स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुको छुट्टा छुट्टै तवरले झन्डै ११० अभिलेख तथा प्रतिबेदन फारामहरुको प्रयोग गरि सूचना संकलन गर्ने गरिन्थ्यो / २०४३/०४४ मा एकीकृत परियोजना शुरु भए पश्चता स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु एकीकरण गरि एकीकृत स्वास्थ्य ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली महसुस गरि २०५१/०५२ मा ३८ वटा अभिलेख तथा प्रतिबेदन फारामहरू मार्फत HMIS कार्यक्रम लागु गरियो /
  समय सापेक्ष यसको प्रयोग लाई प्रवाह्कारी तथा परिमार्जन गर्दै जाने क्रममा एकीकृत स्वास्थ्य ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली निर्देशिका २०७५ जारी गरि लागु गरिएको छ /
  हेरौ यस निर्देशिकाले समेट्ने बिषयहरु :

  स्वास्थ्य ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली अभिलेख तथा प्रतिबेदन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५
  स्वास्थ्य ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली अभिलेख तथा प्रतिबेदन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५

  स्वास्थ्य ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली अभिलेख तथा प्रतिबेदन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५
  स्वास्थ्य ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली अभिलेख तथा प्रतिबेदन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५

   
  HMIS का प्रकारहरु :
  स्वास्थ्य ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली अभिलेख तथा प्रतिबेदन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५
  स्वास्थ्य ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली अभिलेख तथा प्रतिबेदन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५


  पूर्ण निर्देशिका डाउनलोड गर्न तथा अध्ययन गर्न तल हेर्नुस :
  [embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/HMIS-Guideline-2075.pdf” download=”all” viewer=”google”]