स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्बजनिक गर्यो अनमि पदको दरबन्दी ! स्वास्थ्य चौकी अनुसार फरक तह रहने!

  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपाल स्वासथ्य सेवा, जनरल नर्सिंग तथा कम्युनीटि नर्सिंग समुहको स्वास्थ्य चौकी तर्फको ४/५/६ अनमी पदकोसाबिक र प्रस्तावित दरबन्दी सार्बजनिक गरेको छ /
    सार्बजनिक दरबन्दी स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी अनुसार फरक फरक तह अनुसार फरक फरक तहको दरबन्दी प्रताबित गरिएको छ र सोहि लाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले तोक लगाएको छ /
    हेरौ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको अनमी पदको दरबन्दी :
    [embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/10/ANM-darbandi-terij-2.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]
    [embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/10/ANM-darbandi-terij_1-1.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]