स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा जारि गरिएको स्वास्थ्य चौकीहरु (हिमाल/पहाड/तराई/उपत्यका) को सङठानिक संरचना र दरबन्दी तेरिज २०७५

 • नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको मिति २०७५/०९/२९ को निर्णय अनुसार नेपालभरिका स्वास्थ्य चौकीहरुमा संघीयता संगै नया नयाँ साङ्रठानिक सम्रचना तथा दरबन्दी विवरण लागू भएको छ !
  स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त दरबन्दी विवरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संगै लागु गरिएको हो ! उपलब्ध विवरण अनुसार स्वास्थ्य चौकीहरुमा तहगत रुपमा दरबन्दी कायम गरिएको देखिन्छ ! साथै कर्मचारीहरुको ब्यबस्थापन हिमाल, पहाड, तराई र उपत्यका गरि फरक फरक निर्धारण गरिएको छ !
  यसरी हेर्दा तराई र उपत्यकाका १४१९ स्वास्थ्य चौकीहरु मा ६ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी कायम भएको देखिन्छ :

  1. अधिकृत छैटौ तह  हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुह -१ जना – जो स्वास्थ्य चौकी/-संस्था प्रमुख रहने छ 
  2. अधिकृत ६ तह : कम्युनिटि नरसिंग समुहको -२ जना
  3. सहायक पाचौ तह : हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुहको १ जना
  4. सहायक चौथो तह हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुहको १ जना
  5. सहायक चौथो तह कम्युनिटि नरसिंग समुहको -१ जना

  तराई र उपत्यकाका १४१९ स्वास्थ्य चौकीहरुको संगठन संरचना ,अनुसुचि १.१ 

  स्वास्थ्य चौकी उपत्यका र तराइको संगठन संरचना २०७५
  स्वास्थ्य चौकी उपत्यका र तराइको संगठन संरचना २०७५

  त्यसै गरि पहाड र हिमालकाका २३९० स्वास्थ्य चौकीहरु मा ५ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी कायम भएको देखिन्छ :

  1. अधिकृत छैटौ तह  हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुह -१ जना – जो स्वास्थ्य चौकी/-संस्था प्रमुख रहने छ 
  2. अधिकृत ६ तह : कम्युनिटि नरसिंग समुहको -१ जना
  3. सहायक पाचौ तह : हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुहको १ जना
  4. सहायक चौथो तह हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुहको १ जना
  5. सहायक चौथो तह कम्युनिटि नरसिंग समुहको -१ जना

  पहाड र हिमालकाका २३९० स्वास्थ्य चौकीहरुको संगठन संरचना ,अनुसुचि १.१ 

  स्वास्थ्य चौकी हिलाम पहाड संगठन संरचना २०७५
  स्वास्थ्य चौकी हिलाम पहाड संगठन संरचना २०७५

  *उल्लेखित संरचना बाहेक स्थानीयले का.स र ल्या.अ भने करारमा नियुक्ति गरि काम लगाउन सकिने छ /

  स्वास्थ्य चौकीहरुको संगठन संरचना डाउनलोड गर्न वा PDF फाईल हेर्न तल जानुहोस् :
  [embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/स्वास्थ्य-चौकीहरूको-संगठन-संरचना.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]
  स्वास्थ्य चौकीहरुको दरबन्संदी तेरिज  डाउनलोड गर्न वा PDF फाईल हेर्न तल जानुहोस् :
  [embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/स्वास्थ्य-चौकीहरूको-दरबन्दी-तेरीज.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]