No Images Found

A Comprehensive User Manual On FCHV Registry

स्वास्थ्य सुचना प्रणालीको महत्वपूर्ण मानिएको एकीकृत सूचना रेकर्दिंग तथा रिपोर्टिंग अनलाईन प्रोटल DHIS2 मा थप नया स्वास्थ्य सूचना प्रणाली बिकास गर्दै लैजाने क्रममा हाल पछिल्लो चरण कोभिड केश रजिस्ट्रेसन देखि...

No

स्वास्थ्य संस्था बाट निशुल्क बितरण हुने औसधिहरुको परिमार्जित सुची २०७५/०७६

परिचय तथा जानकारी : नेपाल सरकारले प्रत्येक वडा स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाहरु जस्तैः खोप, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित मातृत्व, क्षयरोग, कुष्ठरोग आदि निःशुल्क प्रदान गर्दै आएता पनि उपचारात्मक...

No

स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८ -पुरा निर्देशिका

स्वास्थ्य तथा अजनासंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यका आब २०७८/०७९ मा स्थानीय तह बाट संचालन हुने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुका लागि मार्ग दर्शन सार्बजनिक गरेको छ / मन्लेत्रालयले : पोषण , खोप , सुरक्षित मातृत्व,...

No

स्थानीय तथा प्रदेश तहमा संचालन हुने बाल स्वास्थ्य,पोषण, सुरक्षित मातृत्व,परिवार योजना लगायतका कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८

स्वास्थ्य तथा अजनासंख्या मन्त्रालय अन्तरगतको एक महत्वपूर्ण डिभिजन : परवार कल्याण महाशाखाले स्वास्थ्यका आब २०७८/०७९ मा प्रदेश तथा स्थानीय तह बाट संचालन हुने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुका लागि मार्ग दर्शन सार्बजनिक गरेको...

No

क्षयरोग कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन (स्थानीय तह) २०७८

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले आब २०७८/०७९ को लागि स्थानीय तहका लागि क्षयरोग कार्यक्रमको कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन सार्बजनिक गरिएको छ / गत आब मा भने मन्त्रालयले क्षयरोग...

No

अफगानिस्तान बाट फर्केका नेपालिलाई पोलियो थोपा खुवाउनु /

अफगानिस्तानबाट उद्धार गरिएका नेपाली स्वदेश फर्कने क्रम जारी छ । उद्धार भएर काठमाडौं आइपुगेका नागरिकलाई सरकारले सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड तथा प्रक्रिया पुरा गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ । २० वर्षपछि...