No Images Found

स्वास्थ्य सेवाका बिभिन्न पदमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पदीय कार्य बिवरण- नियमावली २०५५ अनुसार

नेपाल सरकार बाट पारित नेपाल स्वास्थ्य सेवाको स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ९ बमोजिम तोकिएका स्वास्थ्य सेवा तर्फका तपशिलका पदमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्य बिवरण परिच्छेद-५ अनुसार तयार...

No

क्षयरोग कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन (स्थानीय तह) २०७८

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले आब २०७८/०७९ को लागि स्थानीय तहका लागि क्षयरोग कार्यक्रमको कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन सार्बजनिक गरिएको छ / गत आब मा भने मन्त्रालयले क्षयरोग...

No

राष्ट्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र द्वारा प्रदान गरिने तालिमहरुको सूची /

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र (NHTC) स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयको एक केन्द्र हो,जुन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा सबै खाले स्वास्थ्यका तालिम गतिविधिहरूको निरीक्षण र गुणस्तरको प्रभावकारिता, वश्यकताको अनुगमन, प्रशिक्षण वितरण,...

No

Comprehensive Article On School Health & Nutrition Programme In Nepal.

Focusing on school children, this strategy entails a description of the global initiatives and national response related to school health and nutrition. The strategy describes four strategic objectives aimed to...

No

स्वास्थ्य आमा समुह : पूर्ण बिवरण(गठन प्रकिया,भूमिका सहित पूर्ण पाठ )

राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका  कार्यक्रम रणनीति २०६७ (पहिलो संशोधन २०७६) अनुसार स्वास्थ्य आमा समूहको गठन प्रकृया : समुदायको सहभागितामा स्थानिय स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य कार्यकर्ताले प्रजनन् उमेरका महिलाहरूलाई समावेस गरि...

No

संघ तथा प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको कार्य बिवरण (TOR)

संघियता स्थापन संगै तिन तहका सरकार स्थापना संगै नेपाल सरकार माताहरका बिभिन्न कार्यालय, निकायहरुको तहगत कार्यविवरणहरु पनि हेर फेर गरिएका छन / त्यसै अनुरुप स्वास्थ तर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय...