No Images Found

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित मातृ मृत्यु अध्ययन कार्यविधि २०७८ तथा फारामहरु

परिचय : राष्ट्रिय जनगणना नेपालको एकीकृत राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको एक हिस्सा हो। यसले हरेक दश बर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा आधारभुत  जनसंख्या तथ्यांक तयार गर्दछ। यसले राष्ट्रिय आवधिक बिकाश...

बालबालिकामा कुपोषण :११ लाखमा पुड्कोपना , ९० लाख ख्याउटे !(पुर्ण तथ्यांक)

नेपालमा बालबालिका निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका ‘नेपालमा बाल अधिकारको अवस्था-२०७६’ प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा बालबालिका जोखिममा रहेका देखाएको हो। प्रतिवेदनअनुसार हराएका...

Nepal Burden of Disease 2017 (Multiple Reports Included)

Findings The Global Burden of Disease (GBD) study is a systematic effort to quantify the comparative magnitude of health loss due to diseases, injuries and risk factors by age, sex and...

Human Development Index(HDI)-2019 Full Report With Nepal Data

Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. The 2019 Human Development Report is the latest in the series of global Human Development Reports...

National NCD risk factor survey (WHO-STEP survey) 2019, Nepal-Nepali & English Version

National NCD risk factor survey (WHO-STEP survey) 2019, Nepal The national noncommunicable disease (NCD) risk factor survey (WHO-STEP survey) in Nepal was carried out from February to May 2019. It was...

Key Health Indicators Of Province 1-7(With Facts & Figures)

Key Health Indicators Of Province 1-7(With Facts & Figures)Key Health Indicators Of Province 1 Key Health Indicators Of Province 2 Key Health Indicators Of Province 3 Key Health Indicators Of...