नोभल कोरोना भाइरस २०१९(COVID-19)सम्बन्धि EDCD ले तयार पारेको नेपालि प्रस्तुतिकरण /

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा बिभाग अन्तर्गतको ईपिडीमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा द्वारा कोरोना भाईरस यानिकी नोभल कोरोना भाइरस २०१९(COVID-19)सम्बन्धि नेपालि भाषामा तयार पारेको प्रस्तुतिकरण /

प्रस्तुतिकरण PDF फायल डाउनलोड गर्नुहोस /