स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ परिमार्जन सम्बन्धी सूचना
सुझाव मात्र पेश गर्न सकिने /

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ परिमार्जन गर्नका लागि मसौदा समितिलाई जिम्मा दिएको जानकारी सहित समयानुकुल परिमार्जन गरिनुपर्ने बिषयहरु मन्त्रालयले सार्वजनी गरेको तपशिलको सूचनामा रहेको ईमेल ठेगानामा सूचनाको मितिले ७ दिन भित्र सार्वजनिक सूचना जारि गरेको छ /

हेरौ सूचना :