स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने कार्य स्थगन गरिएको बारे सामान्यको सूचना /
अर्को ब्यबस्था नभए सम्म कामकाज स्थान गरिएको /

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाले एक सूचना जारि गर्दै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ लाई घात पर्ने भन्दै “लोकसेवा आयोग बाट स्थानीयतहमा सिफारिस भाई स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरु ब्यबस्थापन मापदण्ड २०७७” को बुदा न ९ मा दोहोरो सहमतिमा एक स्थानीय तह बाट अर्को तहमा कामकाजकाजका लागि खटाईदै आएकोमा हाल अर्को व्यवस्था नभए सम्म सूचनामा उल्लेख भएका निर्णयहरुका आधारमा कर्मचारीहरुको कामकाजमा खटाउने व्यवस्था स्थंग गरिएको बेहोरा सूचना मार्फय मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो /

हेरौ मन्त्रालयको सूचना :