औषधि व्यवस्था विभाग द्वारा ६१ कम्पनीका गुणस्तरीय स्यानिटाजर् प्रयोग गर्न अनुरोध /

औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता भएका गुणस्तरीय ह्याण्ड सेनेटाइजरमात्रै प्रयोग गर्न सर्वसाधरणलाई सूचित गरेको छ । 

विभागले हालसम्म ६१ प्रकारका गुणस्तरीय सेनेटाइजर दर्ता भएकाले ती मात्रै प्रयोग गर्न सर्वसाधरणलाई जानकारी दिएको हो । 
विभागमा दर्ता भएका Instant Hand Sanitizer का ब्राण्ड सहित सुची :