स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७
सम्पूर्ण अनुसूचीहरु समेत समिटिएको

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को नियम ११,नियम १२ को उप नियम ५ र नियम १३ को उपनियम ३ संग सम्बन्धित अनुसूची ८ को व्यवस्था कार्यन्वयनको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालायेले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ निर्माण गरि मापदण्ड लागु गरेको छ /

मापदण्डका बिशेषताहरु :

  • संस्थाको भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माणलाई पूर्ण रुपमा आचार संहिता लागु गरिएको
  • स्वास्थ्य संस्थालाई शैयाका आधारमा बिशेषताहरु तथा न्युनतम मापदण्ड का सूचकहरु लागु गरिएको
  • बातावरण सम्बन्धि मापदण्ड लागु गरिएको
  • वार्ड अनुसारका मापदण्ड तोकी सुचनाक तयार पारिएको
  • लगायत अन्य थुप्रै

थप के के छन यस भित्र :

पिडिएफ फायल डाउनलोड गर्न यहा क्लिक गर्नुहोस /