संघ तथा प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको कार्य बिवरण (TOR)
पहिले र अहिलेको कार्यविवरण बीच तुलना , मस्वासेको आधारभूत तालिम १० दिन मात्र बनाउने निर्णय /

संघियता स्थापन संगै तिन तहका सरकार स्थापना संगै नेपाल सरकार माताहरका बिभिन्न कार्यालय, निकायहरुको तहगत कार्यविवरणहरु पनि हेर फेर गरिएका छन /

त्यसै अनुरुप स्वास्थ तर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय माताहतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र रहेको छ भने प्रादेशिक तहमा प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र स्थापन भै संचालित छन र तिनीहरुका जिम्मेवारी तथा कार्यविवरण पनि तह अनुसार फरक फरक रहेका छन / हेरौ दुई तहका स्वास्थ्य तालिम केन्द्रहरुको कार्य बिवरण :

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको कार्य विवरण :

श्रोत : राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र