STANDARD TREATMENT PROTOCOL (STP) FOR BASIC HEALTH SERVICES PACKAGE (BHS) 2078(DRAFT)

पुरा डकुमेन्ट डाउनलोड गर्न यहा क्लिक गर्नुहोस /

यो पनि हेर्नुहोस :

स्तरीय उपचार पद्दति सम्बन्धी साथी समूह (Peer Group) कार्यक्रम कार्य संचालन निर्देशिका

स्वास्थ्य सेवा विभाग, उपचारात्मक महाशाखाको “Standard Treatment Protocol for Basic Health Services Package 2078”  मस्यौदालाई विज्ञहरूको राय सुझावहरूको लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा पृष्ठपोषणको लागि राखिएको हुंदा राय सुझावहरू poma.thapa@gmail.com मा   इमेल गरी  दिन अनुरोध गरेकोछु ।