अक्सिजन कन्सनट्रेटर बैंक स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
पूर्ण कार्यविधि समेटिएको

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अक्सिजन कन्सनट्रेटर बैंक स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्याविधि, २०७८ जारि गरेको छ / कार्य बिधि जारि भए संगै अक्सिजन बैक स्थापना का लागि कानुनि बाटो खुल्ला भएको छ /

हेरौ कार्य बिधि जस्ताको तस्तै :