सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन गर्ने बारे कर्मचारी प्रतिष्ठानको सूचना /
मनोनय फाराम समेत उपलब्ध भएको

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार मातहतका सबै मन्त्रालयहरु बाट अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु मध्ये बाट सचिव वा सो सरहका कर्मचारीले मनोनयन गर्ने गरि भर्चुवल माध्यम बाट “Advance Course On Management & Development” र “Professional Course On Management & Development” गरि दुईवटा तालिमका लागि मनोनयन आह्वान गरेको छ /

थप जानकारीको लागि हेरौ सूचना :