कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्बन्धि संक्षिप्त कार्यबिधी २०७८

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ को महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक (Public Health Inspector) जनस्वास्थ्यमा स्नातक गरेका अधिकृत स्तरका स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्नका लागि परिचालन सम्बन्धि संक्षिप्त कार्यबिधि २०७८ जारि गरेको छ /

कार्यविधिमा भनिएको छ :

  • करार सेवा बढी १ बर्ष सम्मको हुनेछ
  • महानगरपालिका (काठमाडौं मा -७ जना , अन्य महानगरमा -५ जना )
  • उप-महानगरपालिका -३ जना
  • नगरपालिका- २ जना
  • गाउँ पालिका- १ जना को दर्बंधी रहने ब्यबस्था रहेकोछ /

बिस्तृत जानकारी तलको निर्देशिकामा :