स्वास्थ्यकर्मी लगायतले भर्ने कार्य सम्पादन मुल्याकन फारामहरु ( पिडिएफ फायल सहित )
स्वास्थ्य सहित अन्य सेवाका समेत कार्य सम्पादन तथा मुल्यांकण फारामहरु एकै ठाउमा समेटिएको /

कर्मचारीलाई सुम्पेको काम सम्पन्न गर्नु नै कार्यसम्पादन हो । सो काम दक्षता र प्रभावकारितापूर्वक गर्नुपर्छ ।

कार्य सम्पादन भनेको क्षमता र उत्प्रेरणाको परिणाम हो ।

कुनै पनि कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी के कति र कस्तो रूपमा पूरा भयो भनेर मापन गर्ने तथा मूल्यांकन गर्ने विधि कार्यसम्पादन मूल्यांकन हो । कुनै पनि आग्रह या पूर्वाग्रहबाट विचलित नभर्ई न्यायोचित मूल्यांकन गर्न सकियो भने नै काम गर्ने कर्मचारीलाई हौसला मिल्छ । होइन भने कर्मचारीहरू कुण्ठित बन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । मूल्यांकन मूल्यांकनकै लागि मात्र नगरी कार्यालय, शाखा या फाँटमा वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र प्राप्त उपलब्धिको आधारमा गरिनुपर्छ । प्रगति अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन भने त्यसको यथार्थ कारण पत्ता लगाइ त्यसमा जिम्मेवार कर्मचारीको कार्यसम्पादनको वास्तविक तवरले विश्लेषणात्मक मूल्यांकन हुनुपर्छ । कार्यसम्पादनको आधारमा मूल्यांकन र मूल्यांकनको आधारमा दण्ड, सजाय, पुरस्कार तथा अन्य सेवा सुविधाहरू चलायमान हुने स्वचालित प्रणाली स्थापित हुनु अनिवार्य छ । सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति तथा प्रभावकारितालाई कार्यान्वयनमा तल्लीन जनशक्तिको कार्यसम्पादन, कार्यदक्षता र कार्यक्षमतासँग जोड्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई तोकिएको जिम्मेवारी के कति, कसरी र कुन गुणस्तरमा वहन भएको छ भन्ने निक्र्योल गर्न तथा तदनुरूप भावी कार्यदिशा तय गर्नका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

सबै सङ्गठनहरूले कर्मचारीको मूल्यांकन गर्छन । यसमा दुई कुराहरु गरिन्छ ।

 • कर्मचारीको सम्पादित काम पुनरावलोकन गरी सबल र दुर्बल पक्षहरूको समीक्षा
 • कर्मचारीले भविष्यमा बहन गर्न सक्ने जिम्मेवारीका लागि क्षमता आकलन

कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया

 1. कार्यमान स्थापना
 2. कार्यमान सञ्चार
 3. सम्पादित कार्य मापन
 4. अन्तर विश्लेषण
 5. छलफल
 6. सुधारात्मक कदम

कार्यसम्पादन मूल्यांकनको उपयोग :

 1. कार्य सम्पादन पृष्ठपोषण
 2. पुरस्कार व्यवस्थापन
 3. तालिम र विकास
 4. बढुवा , सुरुवा , अवकाश
 5. छनोट परीक्षण मान्यता
 6. सुपरिवेक्षण समझदारी
 7. वृत्ति विकास र उत्तराधिकार योजना
 8. नीति निर्धारण

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका विधिहरु :

 1. कार्यमान आधारित
 2. तुलना आधारित
 3. उद्देश्य आधारित

विकिपीडियाबाट

कार्य सम्पादन मूल्यांकन कसले गर्छ ?

 • सुपरीवेक्षक
 • कार्यालय प्रमुख तथा विभागिय प्रमुख
 • कार्यसम्पादन मूल्यांकन समिति ।

कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने आधारहरु 

 • सम्बन्धित पदको कार्य विवरण
 • काम गर्दाको कार्य वातावरण
 • कर्मचारीको कार्य गर्दा अपनाएको संयमता तथा अग्रसरता
 • कार्य गर्न लगाएको समय
 • कामको गुणस्तर
 • कामको परिमाण
 • संगठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न पुर्‍याएको योगदान
 • विशिष्ट अवस्थामा कार्यविवरण वाहेक गरेका कार्यहरुको विवरण ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका उद्देश्यहरु

 • संगठनका सबै पदहरुको पूर्ण तथ्यपरक र अवैयक्तिक विवरणहरु अद्यावधिक गर्ने
 • संगठन र प्रत्येक पदको सापेक्षिक मूल्य निर्धारणका लागि स्तर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने
 • बढुवा तथा सरुवाको आधार तय गर्ने
 • तलब तथा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको निर्धारण गर्ने
 • कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट दण्ड र पुरस्कारको निर्धारण गर्ने
 • संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्ने आधार तयार गर्ने ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनको उपयोगमहत्व

 • कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न
 • कर्मचारीलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्न
 • दण्ड तथा पुरस्कार व्यवस्थापन गर्न
 • तालिम तथा विकास सम्बन्धी निर्णय लिन
 • बढुवा सरुवा तथा अवका सम्बन्धी निर्णय लिन
 • तलब तथा अन्य सुबिधा निर्धारण गर्न
 • वृत्तिविकास योजना तर्जुमा गर्न
 • उत्तराधिकार योजना लागू गर्न
 • छनौट परीक्षाको वैधानिकता प्रमाणित गर्न
 • सुपरीवेक्षणका आधारहरुको पुनरावलोकन गर्न
 • सुपरीवेक्षक र कर्मचारी समझदारी कायम गर्न
 • कर्मचारी प्रशासनका नीतिहरु तर्जुमा गर्न ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका सिद्धान्तहरु

 • एकरुपताको सिद्धान्त
 • निष्पक्षता र समताको सिद्बान्त
 • पारदर्शिताको सिद्धान्त
 • सुरक्षाको सिद्धान्त
 • प्रभावकारीता र दक्षताको सिद्धान्त
 • विकासको सिद्धान्त ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया

 • उद्देश्य निर्धारण
 • मापदण्ड तथा सूचकहरुको निर्धारण
 • मापदण्ड तथा सूचकहरुको संचार
 • कार्यसम्पादन मापन
 • विचलन पहिचान
 • नतिजाबारे कर्मचारीसँग छलफल
 • सुधारात्मक कदम ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन कुनै पनि संगठनमा रहेका जनशक्तिले दिइएको कार्यविवरण तथा तोकिएको कार्यहरु के कति समयमा कति गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गरियो भनी मापन गर्ने विधी हो । प्रशासन डटकम

कसमु सहायक स्तर

अधिकृत स्तर

शिक्षक-कार्यसम्पादन-मूल्याङ्कन-फारम-२०७६.pdf

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धी परिपत्र :

रा.प. विशिष्ट श्रेणीका लागिPDF FileWord File
रा.प. प्रथम श्रेणीका लागिPDF FileWord File
रा.प.द्धितिय श्रेणीका लागिPDF FileWord File
रा.प.तृतीय श्रेणीका लागिPDF FileWord File
रा.प.अनंकित र श्रेणी विहिनका लागिPDF File Word File