कार्य सम्पादन तथा मुल्याकनको लागि तहगत रुपमा फरक फरक गर्न परिपत्र (समितिको ढाचा सहित)
पूर्ण पाठ समेटिएको

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कुनै कर्मचारीले निजको पद अनुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित कर्मचारीले निजको काम कर्तव्य पुरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने विधि तथा पद्धति हो । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण हुनु पर्दछ । यो कर्मचारीको काम, काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्धति तथा त्यसबाट सङ्गठनमा पुगेको योगदान समेत मूल्याङ्कन हो ।

नेपालमा अहरेक आबको अन्त संगै नेपाल सरकारक स्थायी कर्मचारीहरुले आफ्नो एक आब भरि गरेका गतिविधिहरु सहितको कार्य सम्पादन मुल्याकन फारामहरु भर्ने गर्दछन / नेपालमा संघीय शासन् प्रणाली लागु गर्नुपूर्व नेपाल सरकारका बिभिन्न समुहमा वर्गीकृत स्थायी कर्मचारीहरु र तिनीहरुका फरक फरक कार्य सम्पादन हुदै आएकोको मा संघीयता पशाच्त भने सो क्रममा एकरुपता ल्याउने कोशिस र थप ब्यबस्थित गर्ने हैसियतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक परिपत्र गर्दै कासमु भने प्रक्रिया, मुल्याकन गर्ने तरिका,समितिको ढाचा लगायतक बिभिन्न बिषयहरु समेटी परिपत्र गरिएको छ /

नोट : यसमा स्वास्थ्यलाई फरक ब्यबस्थापन गरिएको छ , त्यो क्रमसः हेर्दै जानुहोला /

हेरौ परिपत्र तथा पूर्ण पाठ :

श्रोत : समान्य प्रशासन मन्त्रालय