स्थानीय तथा प्रदेश तहमा संचालन हुने बाल स्वास्थ्य,पोषण, सुरक्षित मातृत्व,परिवार योजना लगायतका कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८
निर्देशिकाको PDF फायल समेटिएको

स्वास्थ्य तथा अजनासंख्या मन्त्रालय अन्तरगतको एक महत्वपूर्ण डिभिजन : परवार कल्याण महाशाखाले स्वास्थ्यका आब २०७८/०७९ मा प्रदेश तथा स्थानीय तह बाट संचालन हुने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुका लागि मार्ग दर्शन सार्बजनिक गरेको छ /

परिवार कल्याण महाशाखाले : पोषण , खोप , सुरक्षित मातृत्व, परिवार योजना, प्रजनन स्वास्थ्य र नव-शिशु स्याहार तथा सीबी अईएमएन सिआई शिर्षकका कार्यक्रमहरु हेर्ने गर्दछ र सोहि अनुसारका बिषयगत शिर्षक भित्रका कार्यक्रमहरु संचालनका लागि कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ जारि गरेको छ /

के के छन् त पोषण तर्फका कार्यक्रमहरु :

सी .न कार्यक्रमको नाम 
पालिका स्तरीय पोषण कार्यक्रमको समिक्षा तथा कार्य योजना तयारि गोष्ठी 
असल खानपान सम्बन्धि संदेश प्रचार प्रसार 
पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा 
राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम 
स्वास्थ्यकर्मीलाई बृहत पोषण प्याकेज क्षमता अभिब्रिद्दी कार्यक्रम  
मस्वासे बृहत पोषण कार्यक्रम प्याकेज क्षमता अभिब्रिदी कार्यक्रम 
OTC सेन्टरको स्थापना वा सुद्रिधिकरण वा पोषण लेखाजोखा 
OTC  सेन्टरका लागि संचार,यातायात तथा उत्प्रेरणा खर्च 
पोषण सामग्री ढुवानी खर्च
१०पोषण कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण खर्च
११पोषण सम्बन्धित दिवस मनाउने खर्च 
१२पोषण कर्नंर 
१३बिद्यालय पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम 
१४स्तनपान कक्ष सजावट 
नोट : पोषणमा बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमलाई यस आब बाट श-सर्तमा समेटिएको

के के छन् खोप तर्फका कार्यक्रमहरु :

सी .न कार्यक्रमको नाम 
कोभिड-१९ बिरुद्दको खोप अभियान संचालन तथा ब्यबस्थापन खर्च 
टाईफाईड खोप अभियान सुरुवात तथा पालिका र वडा खोप समन्वय समिति अभिमुखीकरण 
पूर्ण खोप सुनिस्चितता र दिगोपना सम्बन्धि कार्यक्रम 
पालिका खोप समन्वय समितिको एक दिने अभिमुखिकरण 
पालिका खोप सुक्ष्म योजना तर्जुमा गोष्ठी 
वडा खोप समन्वय समिति अभिमुखीकरण 
घरधुरी सर्वेक्षण
पूर्ण खोप सुनिश्चिता घोषणा सभा र ब्यबस्थापन 
पालिका अनुगमन तथा मुल्याकन 

थप कार्यक्रम तथा पुरा निर्देशिका हेर्नका लागि :

स्थानीयतहमा संचालन हुने परिवार कल्याण तर्फका कार्यक्रम निर्देशिका २०७८

पोषण , खोप , सुरक्षित मातृत्व, परिवार योजना, प्रजनन स्वास्थ्य र नव-शिशु स्याहार तथा सीबी अईएमएन सिआई कार्यक्रम

प्रादेशिक तहमा संचालन हुने परिवार कल्याण तर्फका कार्यक्रम निर्देशिका २०७८

पोषण , खोप , सुरक्षित मातृत्व, परिवार योजना, प्रजनन स्वास्थ्य र नव-शिशु स्याहार तथा सीबी अईएमएन सिआई कार्यक्रम

श्रोत : परिवार कल्याण महाशाखा