स्वास्थ्य संस्था बाट निशुल्क बितरण हुने औसधिहरुको परिमार्जित सुची २०७५/०७६
आधिकारी पत्र समेटिएको

परिचय तथा जानकारी :

नेपाल सरकारले प्रत्येक वडा स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाहरु जस्तैः खोप, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित मातृत्व, क्षयरोग, कुष्ठरोग आदि निःशुल्क प्रदान गर्दै आएता पनि उपचारात्मक सेवातर्फ वर्षैभरीको लागि गुणस्तरीय औषधीको अभाव हुने तथा सर्वसाधारण विरामीहरुले दर्ता शुल्क तिर्नुपर्ने जस्ता कारणले गरीव, अतिगरीव, असहाय, अपांङ्ग, जेष्ठ नागरिक र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा ठूलो हिस्सा ओगटेका दुर्गम भेगका विरामीहरुले सेवाको उपभोग गर्न नपाई रहेको यथार्थलाई राज्यले महसुश गरी दोश्रो जन आन्दोलन २०६२/६३ पछि गठित सरकारले सो मर्म अनुरुप राष्ट्रिय निशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागु गरेको हो।

राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको शुरुवात तथा विस्तार :

(क) आ.व. २०६३/६४ देखि पच्चीस शैयासम्मका अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरीव, असहाय विरामीहरुलाई आकस्मिक तथा अन्तरंग सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्न शुरु गरियो।

(ख) आ.व. २०६४/०६५ देखि ३५ जिल्लाहरु (मानव सूचकाङ्क कम भएका) मा पच्चीस शैयासम्मका अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरीव, असहाय विरामीहरुलाई वहिरंग सेवा समेत निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने कार्यक्रम विस्तार गरियो।

(ग) आ.व. २०६४/०६५ (२०६४ माघ १ गते) देखि मुलुकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरु आम नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गर्न शुरु गरियो।

(घ) आ.व. २०६५/०६६ (२०६५ मंसिर १ गते) देखि मुलुकका सबै प्रा.स्वा.के.बाट पनि आम नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र सूचीकृत गुणस्तरीय औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउन शुरु गरियो।

(ङ) आ.व. २०६५/०६६ (२०६५ माघ १ गते) देखि २५ शैयासम्मका अस्पतालहरुमा आम नागरिकलाई सूचीकृत अत्यावश्यक गुणस्तरीय औषधी निःशुल्क प्रदान गर्न शुरु गरियो । साथै, लक्षित वर्गलाई अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक सेवा र अत्यावश्यक औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विस्तार तथा निरन्तरता दिईयो।

(च) केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालहरुमा समेत लक्षित वर्गका सबै विरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमका उद्देश्यहरु :

  • आम नेपाली नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने।
  • गरीव, असहाय लगायत लक्षित वर्गका नागरिकका स्वास्थ्य सम्बन्धीअधिकार सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य सेवामा उनीहरुको पहुँच तथा उपभोग वृद्धि गर्ने।
  • आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई रोग लाग्नेदर र मृत्युदर कम गर्ने।
  • नागरिकहरुको स्वस्थ जीवनयापनको आधिकारको लागि स्वास्थ्य सेवामा राज्यको दायित्व सुनिश्चित गर्ने
  • अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी रुपमा उपलव्ध गराउने।
  • जनस्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रम र क्रियाकलापहरु संचालन गर्न उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने।
  • देशका हरेक स्वास्थ्य संस्थामा सूचीकृत अत्यावश्यक औषधीहरुको प्रयाप्तता सुनिश्चित गर्ने।

जिल्ला अस्पताल तथा जिल्ला अन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरुमा आवश्यक पर्ने औषधीहरु जिल्लास्तरवाट खरिद गर्ने व्यवस्थाको लागि ‘राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश, जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरु र जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीतहहरुलाई औषधी खरीद” कार्यक्रम राखिएको हुन्छ ।

कार्यक्रमको उद्देश्य: जिल्ला मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको माग र खपतलाई ध्यानमा राखी जिल्लाको वार्षिक आवश्यकता पहिचान गरेर आफ्रनो जिल्ला/पालिका को एक बर्षको कूल परिमाण निर्धारण गरी आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरि निःशुल्क औषधी खरिद गर्ने र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नियमितरुपमा औषधीको आपूर्ति व्यवस्थालाइ सुनिश्चित तुल्याउनु गरिन्छ।

२०७१ मा सार्बजनिक गरेको स्वास्थ्य संस्था बाट निशुल्क वितरण हुने औषधिको सुची सचिव स्तरको निर्णय गर्दै २०७५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परिमार्जन गरेको छ /

हेरौ परिमार्जित निशुल्क औषधिको सुची :

श्रोत : MoHP, DoHS, LMD Nepal

परिमार्जित निशुल्क औसधिहरुको लिस्ट PDF फायल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /