कोरोना भाईरस सम्बन्धि नेपाल सरकारले जारि गरेका नीति,निर्देशिका,म्यान्युल तथा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु /

कोरोना भाईरस सम्बन्धि नेपाल सरकारले जारि गरेका नीति,निर्देशिका तथा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु / 1. कोभिड-१९ का बिरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ (new) 2. Pocket Book for Infection Prevention and Control Measures for COVID-19 in the Healthcare Setting 3. कोभिड-१९ का लागि केस अनुसन्धान तथा कन्ट्याक्ट खोज पड्ताल टिम परिचालन […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस

NCD Mental Health Drug specification 2074(Full Descriptions Included)

NCD Mental Health Drug specification 2074(Full Descriptions Included) Diazepam Tablets 2mg INN/Generic Name  Diazepam  Tablets   Dosage form Tablets   Strength Eachtablet  contains- Diazepam  2mg   Standard API should meet the monograph requirement/Tablet should meet general requirement stated under tablet and specific requirement of the individual product monograph given in any pharmacopoeia recognized by Drug […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमका सम्पूर्ण नीति/रणनीति/निर्देशिका/योजना/पुस्तिका/स्वास्थ्य शिक्षा सामग्रीहरु !

अब नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा बिभाग, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमका सम्पूर्ण नीति, योजना,रणनीति, चार्ट, कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, हाते पुस्तिका, ब्रुसर, लिफलेट, स्वास्थ्य शिक्षा समाग्रीहरु लगायत सम्पूर्ण सामाग्रीहरु एकै ठाउँमा हेर्नुस , डाउनलोड गर्नुहोस वा अध्ययन गर्नुहोस जुनसुकै समय / के के छन् यस भित्र : यस भित्र स्वास्थ्य सेवा बिभाग अन्तर्गतको बाल […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस

राष्ट्रिय ब्यबसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति २०७६ (पूर्ण पाठ)

राष्ट्रिय ब्यबसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति २०७६ (पूर्ण पाठ) पुरा नीति डाउनलोड गर्नुहोस :

क्रमशः हेर्दै जानुहोस

National Strategic Plan for Tuberculosis Prevention, Care and Control 2016 – 2021

VISION TB Free Nepal by 2050: “ Ending TB” Nepal has set an ambitious vision of ending TB in Nepal by 2050 in accordance with the National Health Policy 2014 and under the strategic direction of the worldwide initiative to end TB – the End TB Strategy. The ending of TB has been defined as less than […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ (मुख्य बुदा तथा पूर्ण नीति समाबेस गरिएको )

पूर्ण नीति हेर्न/डाउनलोड गर्नु तल जानुहोस :

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
Pariwarniyojan-Sewako-rastriya-karyaniti-2068

परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनिती २०६८

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय ले परिवार नियोजन कार्यक्रमको परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनिती २०६८ यस भित्र के के छन ? बर्तमान स्थिति समस्या र चुनौती कार्यनीतिको आबश्यकता दीर्घकालीन उदेश्य तथा लक्ष्यहरु नीतिहरु कार्यनीतिहरु संस्थागत बय्बस्थाहरु आर्थिक पक्षहरु आदि हेरौ परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनिती २०६८ को पूर्ण पाठ :

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
पालिका स्तरका स्वास्थ्य शाखाको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज

पालिका स्वास्थ्य शाखाहरूको दरबन्दी तेरिज र संगठन संरचना २०७५ (महानगर/उप-महानगर/नगर र गाउँ पालिका स्वास्थ्य शाखा)

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/०९/२९ को निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारि लागु गरिएको स्थानीय तह : महानगरपालिका , उप-महानगर पालिका, नगर पालिका तथा पालिका स्वास्थ्य महाशाखा/शाखाहरुको दरबन्दी तेरिज तथा संगठन संरचना / पालिका स्तरका स्वास्थ्य शाखाको संगठन संरचना सी.न पालिका सेवा स्तर   तह समुह संख्या कैफियत १. महा-नगरपालिका जम्मा संख्या -६ स्वास्थ्य सेवा […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
स्वास्थ्य चौकीहरु संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण

स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा जारि गरिएको स्वास्थ्य चौकीहरु (हिमाल/पहाड/तराई/उपत्यका) को सङठानिक संरचना र दरबन्दी तेरिज २०७५

नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको मिति २०७५/०९/२९ को निर्णय अनुसार नेपालभरिका स्वास्थ्य चौकीहरुमा संघीयता संगै नया नयाँ साङ्रठानिक सम्रचना तथा दरबन्दी विवरण लागू भएको छ ! स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त दरबन्दी विवरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संगै लागु गरिएको हो ! उपलब्ध विवरण अनुसार स्वास्थ्य चौकीहरुमा तहगत रुपमा दरबन्दी कायम गरिएको देखिन्छ ! साथै कर्मचारीहरुको ब्यबस्थापन हिमाल, पहाड, […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
NEPAL HEALTH SECTOR STRATEGY

Nepal Health Sector Strategy 2015-2020 (2072-2077 B.S) (Full PDF Doc)

Under the auspices of National Health Policy 2014, Nepal Health Sector Strategy 2015-2020 (NHSS) is the primary instrument to guide the health sector for the next five years. It adopts the vision and mission set forth by the National Health Policy and carries the ethos of constitutional provisions to guarantee access to basic health services […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
School Health And Nutrition Strategy 2006

School Health And Nutrition Strategy 2006

Nepal stood at 77th out of 90 developing countries. Moreover, the acute poverty takes its toll disproportionately on women and children. It has become a leading cause of women’s lower life expectancy than that of men. Nepal still suffers with illiteracy (one of the 10 least female literacy rate in the world), high rate of […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस

THE NATIONAL ANTI-TOBACCO COMMUNICATION CAMPAIGN STRATEGY FOR NEPAL

This strategy is being developed as Government of Nepal, Ministry of Health and Population, has given high priority to promotive health services by specifying health education and information as an important area of its activities. The Ministry of Health and Population in its National Health Policy 1991 specifies, “One of the main reasons for the […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
CB-DOTS

Community Based DOTS Program Guideline: CB-DOTS 2073

Major milestones of NTP 1994/95: HMG/WHO review, recommended New strategy, DOTS and Policy of DOTS adopted 2001: DOTS implemented in all 75 districts (district as reporting unit) 2005: DOTS Plus pilot project to treat MDR-TB cases 2006 : New Stop TB Strategy adopted to Reach the 2015 MDGs 2008: Introduction of 6 months regimen (FDC) […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
खोप कार्यक्रम

राष्ट्रीय खोप कार्यक्रम -ब्याबहारिक ज्ञान पुस्तिका !

राष्ट्रीय खोप कार्यक्रम मार्फ़त खोप बाट रोकथाम गर्न सकिने रोगहरु लाग्न बाट बालबालिकाहरुलाई सुरक्षित तुल्याई टी रोगहरु बाट शिशु तथामा बिरामी हुने दरमा कमी ल्याई शिशु तथा बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउनु राष्ट्रीय खोप कार्यक्रमको महत्वपूर्ण उदेश्य हो /सोही बमोजिम नेपाल अधिराज्य भरी रहर खोप सेवा प्रदान गरिरहेका स्वास्स्थ्य कर्मीहरुमा खोप सम्बन्धीको ज्ञान,सिप र क्षमता उत्तिकै […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस