जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ तह हेई समुहको लोकसेवा पाठयक्रम (२०७२ को परिमार्जन सहित)

लोक सेवा आयोग नेपाल स्वास्थ्य सेवा,हे,ई समुहको सातौ तहको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठयक्रम / पाठयक्रमको रुप रेखा : यस पाठयक्रमको आधारमा निम्नानुसार दुई चरणमा दिईनेछ : प्रथम चरण : लिखित परिक्षा पुर्णाक :- २०० द्दितीय चरण :- सामुहिक परिक्षण र अन्तर्वार्ता पुर्णाक :- ४० प्रथम पत्र – हेल्थ ईन्स्पेक्सन सम्बन्धि 1 Health […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
PSC Syllabus Of ECG Technician 2072

लोकसेवा आयोग,स्वास्थ्य सेवा सहायक पाचौ तह ईसीजी टेक्निसियनको पाठयक्रम २०७२

  ECG Basics 1.1 Introduction and history of ECG (Electrocardiogram) 1.2 Cardiac electrical activity: ECG, anatomic orientation of the heart, cardiac impulse formation and conduction 1.3 Basic principles of instruments 1.4 Patient preparation 1.5 Placement of leads in adult and paediatric patients 1.6 Recording of cardiac electrograms: 1.6.1 Evolution of frontal plane leads 1.6.2 Correct […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
PSC Health Assistant/Sr.AHW Syllabus

हेल्थ असिस्टेन्ट सहायक पाचौ तह वा सो सरहको लोक सेवा आयोगको पाठयक्रम (खुल्ला र आप्र लिखित परिक्षा)

लोक सेवा आयोगले नेपाल स्वास्थ्य सेवा हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुह, सहायक पाचौ तह हेल्थ असिस्टेन्ट, सिअहेव, औलो/भेक्टरकन्ट्रोल/क्षय/कुष्ठ सुपरभाईजर, भेक्टर वर्न डिजिज कन्ट्रोल सुपरभाईजर, परवार नियोजन सुपरभाईजर, खोप सुपरभाईजर र कोल्ड चेन सुपरभाईजर पदहरुको खुल्ला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको पाठयक्रम तय गरि मिति २०६२/०६/१३ बाट लागु गरिएको हो / पाठयक्रम अनुसार परीक्षा दुई चरणमा सम्पन्न हुने […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस

जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ तहको(खुला तथा आप्र) द्दितीय पत्र- लोकसेवा आयोग पाठ्यक्रम

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ ईन्स्पेक्सन समूह, जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौको लोक सेवा आयोग द्वारा लीईने (खुला तथा आप्र) दोश्रो पत्रको पाठ्यक्रम (सन २०१३ को पछिल्लो परिमार्जित ) द्दितीय  पत्र : बिषयगत प्रश्न खण्ड(Second Paper- Subjective)  

क्रमशः हेर्दै जानुहोस

जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ तहको(खुला तथा आप्र) पहिलो पत्र- लोकसेवा आयोग पाठ्यक्रम

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ ईन्स्पेक्सन समूह, जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौको लोक सेवा आयोग द्वारा लीईने (खुला तथा आप्र) पहिलो पत्रको पाठ्यक्रम (सन २०१३ को पछिल्लो परिमार्जित ) पहिलो पत्र : बहु बस्तुगत प्रश्न खण्ड(First Paper- MCQs)

क्रमशः हेर्दै जानुहोस