Vaccine Management Participants Handbook

प्रभावकारी भ्याक्सिन ब्याबस्थापन सम्बन्धी -सहभागी हाते पुस्तिका

राष्ट्रीय खोप कार्यक्रम प्रभावकारी भ्याक्सिन ब्याबस्थापन तालीम स्तरीय कार्य सञ्चालन बिधि (सहभागी हाते पुस्तिका ) पुस्तिका डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /

क्रमशः हेर्दै जानुहोस