No Images Found

एसिड-आक्रमणबाट पीडितहरूको उपचार सम्बन्धी कार्यविधि २०७८(पूर्ण पाठ)

परिचय स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयले एसिड-आक्रमणबाट पीडितहरूको उपचार सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ जारि गरेको छ। यस कार्यविधिले नेपालमा एसिड-आक्रमण बाट पीडितहरूको निःशुल्क उपचारको लागि मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्दछ।...

No

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यन्वयन २०७७

स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने न्युनतम सेवा मापदण्डका सुशाशन तथा ब्यबस्थापन , उपचारात्मक सेवा ब्यबस्थापन र अस्पताल सहयोग सेवा गरि मुख्य तिन पक्ष रहेका छन् र अस्पताल तथा न्युनतम.  मापदण्ड सेवा लागु...

No

Health Care Waste Management in the context of COVID-19 Emergency(Interim Guidance) 2020

  Introduction Nepal government has legislation, policy and guidelines for healthcare waste management (HCWM) in place for treatment and disposal of infectious waste from health care facilities. However, compliance of...

No

Health Care Waste Management Guideline 2014

Background The goal of ‘Health for all’ through primary health care approach was set by World Health Assembly. The Interim Constitution of Nepal 2063 has given emphasis that every citizen...

No

कोभिडको बिस्तृत बिवरण प्रविष्ट गर्ने IMU मा कसरी Account बनाउने ? (पूर्ण पाठ समेटिएको )

पिडिएफ फायल डाउनलोड गर्न : प्रस्तुतीकरणका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस /

No

Black Fungus(Mucormycosis) Nepali Treatment Guidelines and More Details.

BACKGROUND  Mucormycosis is a potentially lethal, angioinvasive fungal infection predisposed by diabetes mellitus, corticosteroids and immunosuppressive drugs, primary or secondary immunodeficiency, hematological malignancies and hematological stem cell transplantation, solid...