जनस्वास्थ्य सरोकार समबन्धि कुनै पनि जिज्ञासा तथा गुनासो भए जनस्वास्थ्य सरोकार नेपालको आधिकारिक ईमेल pubhealthconcern@gmail.com मा ईमेल गरेर वा सिधै सम्पर्क न +९७७-९८०२७९१२४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ /